Bienvenue sur la plate-forme en ligne du concours Bebras belge. Ces pages-ci vous permettent d'essayer un concours d'exemple, à prendre part aux concours sélectionnés par votre enseignant, et à participer au concours international en novembre. Pour en savoir plus, allez au site principal du concours Bebras belge.

Welkom op het online platform van de Belgische Bebras-wedstrijd. Op deze pagina's kan je een wedstrijd uitproberen, meedoen aan een wedstrijd die door jouw leraar werd geselecteerd of deelnemen aan de internationale Bebras-wedstrijd in november. Voor meer informatie verwijzen we door naar de officiële pagina's van de Belgische Bebras-wedstrijd.